De volgende voorwaarden gelden voor alle inzendingen van alle wedstrijden georganiseerd door Brussels Street Photography Festival (BSPF). Door deel te nemen aan BSPF, gaat de fotograaf volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden hieronder beschreven.

 1. De deelname aan deze wedstrijden staat open voor personen van alle nationaliteiten en landen, 18 jaar of ouder.
 2. De wedstrijden staan open voor alle niveaus van ervaring, van enthousiastelingen en beginners tot professionelen.
 3. De fotograaf garandeert de enige auteur en rechthebbende te zijn van het auteursrecht van de ingezonden foto’s.
 4. Foto’s die eerder werden gepubliceerd mogen ingezonden worden.

Wedstrijden

 1. De fotograaf kan deelnemen aan alle wedstrijden maar slechts één maal in elke wedstrijd.
 2. De fotograaf mag dezelfde foto’s voor elke wedstrijd inzenden, aangezien ze apart worden behandeld.
 3. Elke foto kan slechts éénmalig worden ingezonden voor elke wedstrijd. Kopieën zullen worden verwijderd.
 4. Een minimum van vijf (5) foto’s en maximaal zeven (7) foto’s kunnen worden ingediend voor de Series wedstrijden.
 5. Een maximum van tien (10) foto’s mag worden ingediend voor de Singles wedstrijd.
 6. Er kunnen foto’s worden gemaakt in alle delen van de wereld, waaronder Brussel.
 7. Voor de Singles wedstrijd wordt elke foto individueel beoordeeld, als een afzonderlijke inzending.
 8. Voor de Series wedstrijd worden de foto’s in combinatie, als serie beoordeeld, niet op hun individuele kwaliteit. De kracht van de combinatie van de foto’s maakt het verschil.
 9. Alle wedstrijden zijn open van woensdag 1 mei 2019 tot en met donderdag 1 augustus 2019.

Foto's

 1. Foto’s moeten het begrip van straatfotografie volgen, m.a.w. candid/stiekem en op om het even welke locatie.
 2. In scène gezette foto’s worden niet aanvaard.
 3. Foto’s mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of gemanipuleerd.
 4. Alleen enkelvoudige belichting en enkelvoudige beelden worden geaccepteerd. HDR foto’s worden niet geaccepteerd. Foto’s met watermerken worden niet aanvaard. Computer gegenereerde of computer gewijzigde foto’s worden niet geaccepteerd. Kunstwerken en illustraties worden niet aanvaard.
 5. Landschapsfoto’s (horizontaal georiënteerd), portretfoto’s (verticaal georiënteerd) en vierkant (1:1) formaat foto’s zijn allemaal geldig.
 6. De ingestuurde foto’s mogen geen aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.
 7. Het jaar waarin de ingezonden foto’s werden genomen is niet belangrijk.
 8. Het is aan te raden om foto’s in te zenden die niet zijn ingezonden voor andere festivals/wedstrijden.

Technische Aspecten

 1. Foto’s kunnen genomen worden met digitale of analoge camera’s. Analoge beelden moeten worden gedigitaliseerd om te kunnen worden ingediend.
 2. Foto’s moeten worden ingezonden in jpg/jpeg formaat. Analoge beelden moeten worden gedigitaliseerd en toegezonden in jpg/jpeg formaat.
 3. De ingezonden foto’s mogen in kleur of zwart wit.
 4. Basis donkere kamer bewerkingstechnieken worden toegestaan.
 5. Lichte cropping wordt toegestaan.
 6. Verwijderen van stof op de sensor en krassen op scans van negatieven wordt toegestaan.
 7. Elke foto mag niet groter zijn dan 5MB.
 8. Foto’s moeten tenminste 3000 pixels groot zijn op de langste zijde.
 9. Bestandsnamen moeten de voor- en achternaam van de fotograaf bevatten met een volgnummer. Bijvoorbeeld: Voornaam_Achternaam_1.jpg, Voornaam_Achternaam_2.jpg, enzovoort. Als u dat niet doet, zullen de foto’s automatisch uit de wedstrijden worden uitgesloten.
 10. De foto moet de volledige ongewijzigde EXIF-gegevens bevatten om geldig te zijn. Dit geldt alleen voor digitale foto’s en is dus niet nodig voor gedigitaliseerde filmbeelden.

Prijs & Betaling

 1. De prijs voor de Singles wedstrijd bedraagt 18 euro per foto voor het inzenden van 1 tot 5 foto’s en 15 euro per foto voor het inzenden van 6 tot 10 foto’s.
 2. De prijs voor de Series wedstrijd is 60 euro.
 3. De prijs van elke inschrijving wordt automatisch berekend op het einde van de inzending.
 4. De betaling kan worden gedaan met een kredietkaart of via PayPal. Bij betaling met kredietkaart worden de betalingsgegevens door Stripe verwerkt met behulp van een veilig SSL-certificaat en worden de gegevens niet door BSPF bewaard.
 5. Betalingen worden niet terugbetaald.

Selectie & Tentoonstelling

 1. De tentoonstelling van het BSPF zal de beste ingezonden foto’s van elke wedstrijd tonen.
 2. Elke ingezonden foto wordt zorgvuldig gecontroleerd door de medewerkers van BSPF en dit kan tot 48 uur duren.
 3. Alle ingezonden foto’s van de BSPF wedstrijden komen in aanmerking voor deelname aan de tentoonstelling zolang ze aan alle andere voorwaarden voldoen.
 4. De selectie van de finalisten wordt gedurende twee weken uitgevoerd door het team van curatoren tussen maandag 5 augustus 2019 en maandag 19 augustus 2019.
 5. Fotografen geselecteerd als finalisten zullen vóór woensdag 28 augustus 2019 door BSPF gecontacteerd worden om een bestand met hoge resolutie door te sturen van de geselecteerde foto(‘s), indien nodig. De hoge resolutie foto’s moeten worden verzonden naar BSPF vóór donderdag 5 september 2019.
 6. Finalisten zal worden gevraagd om de plaats en het jaar aan te geven waarin de door hen geselecteerde foto’s zijn genomen.
 7. De finalisten zullen officieel worden aangekondigd op woensdag 4 september 2019.
 8. De kosten voor de curatie en tentoonstelling zullen worden gedekt door BSPF.

Jury & Prijzen

 1. De winnaars van het BSPF zullen worden geselecteerd tijdens het festival door onze jury.
 2. De winnaars van het BSPF zullen worden aangekondigd tijdens het festival zelf.
 3. De winnaars moeten niet aanwezig zijn om hun prijs in ontvangst te kunnen nemen.
 4. De prijzen voor de winnaars zijn niet overdraagbaar.

Prijs voor Brussel

 1. De winnaar van de prijs voor Brussel ontvangt slechts één (1) foto.
 2. Voor de toekenning van de prijs voor Brussel moet de foto gemaakt zijn in het geografische gebied van de stad Brussel.
 3. De bekroonde foto wordt geselecteerd uit de finalisten van alle wedstrijden die de BSPF in 2019 organiseert.

Sociale Media Prijs

 1. Elke ingezonden foto voor de Singles wedstrijden wordt zorgvuldig gecontroleerd door de medewerkers van het BSPF en dit kan tot 48 uur duren.
 2. Alle ingezonden foto’s voor de Singles wedstrijd komen in aanmerking om deel te nemen aan de sociale media prijs en zullen door onze medewerkers manueel toegevoegd worden tot de overeenstemmende galerij zolang ze voldoen aan alle andere voorwaarden.
 3. De sociale media galerij zal begin juni 2019 openstaan om te stemmen.
 4. De stemming zal aflopen en de stemmen zullen worden geteld op maandag 2 september 2019.
 5. De 3 foto’s met de meeste stemmen zullen aangekondigd en gedeeld worden via onze sociale media.
 6. De foto met de meeste stemmen van elke categorie zal aangekondigd worden ongeveer 2 weken voor de officiële datum van het festival.
 7. De foto met de meeste stemmen van elke categorie zal als een postkaart worden geprint en gratis aan de bezoekers van het BSPF worden uitgedeeld tijdens het festival.
 8. De officiële galerij-URL is dat wel: https://www.bspfestival.org/nl/wedstrijden/stemming/

Juridische Aspecten & Auteursrecht

 1. De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers.
 2. Voor alle ingezonden foto’s, verlenen de auteursrechthebbenden aan BSPF drie (3) jaar niet-exclusief gebruik van de foto’s voor activiteiten in alle media, waaronder sociale media, online en print, in verband met de wedstrijden, het festival, de tentoonstelling, en alle promotie- en educatieve activiteiten voor en onder het toezicht van het BSPF, zonder enige vergoeding te moeten verschaffen.
 3. De ingezonden foto’s zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of verkocht worden aan derden.
 4. Voor finalistfoto’s genomen in Brussel geven de auteursrechthebbenden de stad Brussel het onbeperkte, niet-exclusieve recht om de hoge resolutie foto’s voor de Brusselse Archieven en voor alle promotieactiviteiten, voor en onder het toezicht van het Brussels Archief, te mogen gebruiken, zonder vergoeding verschuldigd te zijn.
 5. Het BSPF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de publicatie van onwettig gereproduceerde afbeeldingen.
 6. Eventuele persoonlijke gegevens die betrekking hebben tot de fotograaf zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekt worden.
 7. De toegangsregels en eventuele geschillen, procedures of vorderingen van welke aard dan ook die voortvloeien uit of op welke wijze dan ook betrekking hebben op het Reglement van inschrijving (met inbegrip van eventuele niet-contractuele geschillen of claims), valt onder de Belgische wetgeving.
 8. De voorwaarden in het Reglement zijn bindend, en het BSPF behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren of uit te sluiten naar eigen goeddunken.
 9. Het BSPF behoudt zich het recht om de wedstrijden en deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de wedstrijden zullen zo spoedig mogelijk aan de deelnemers worden medegedeeld.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door deel te nemen, gaan deelnemers akkoord het Brussels Street Photography Festival, zijn organisatoren, alle respectieve partners, filialen, dochterondernemingen, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, functionarissen, bestuurders en vertegenwoordigers niet verantwoordelijk te stellen voor claims, verliezen, schade en verwondingen die voortvloeien uit hun deelname aan dit festival.

De fotograaf stemt ermee in om het Brussels Street Photography Festival volledig te vrijwaren ten aanzien van alle royalty’s, vergoedingen en eventuele andere gelden die aan een persoon of entiteit verschuldigd zijn.

De Organisatoren (Brussel Street Photography Festival en alle filialen) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, nalatigheid, onderbreking, verwijdering, defect of vertraging bij de exploitatie of overdracht; falen van communicatielijnen; diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot inzendingen of toegangsformulieren; of wijzigingen van inzendingen of inschrijvingsformulieren. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor problemen met of technische storingen van telefoonnetwerken, computer online systemen, servers of providers, computerapparatuur, software, het niet ontvangen van e-mailberichten door technische problemen of overbelasting op het internet of op eender welke website, menselijke fouten van welke aard dan ook, of een combinatie daarvan, met inbegrip van letsel of schade aan de computers van deelnemers of computers van andere personen door deelname, uploaden of downloaden van materialen in verband met dit festival.

Terug naar de wedstrijdpagina.