Het volgende reglement is van toepassing op de wedstrijd Street Still Life georganiseerd door het Brussels Street Photography Festival (BSPF) in samenwerking met het PhotoBrussels Festival (PBF). Door deel te nemen gaat de fotograaf ermee akkoord volledig en onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan dit reglement.

 1. De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen van alle nationaliteiten en landen, 18 jaar of ouder.
 2. De wedstrijd staat open voor alle niveaus van ervaring, van enthousiastelingen en beginners tot professionelen.
 3. De fotograaf garandeert de enige auteur en rechthebbende te zijn van het auteursrecht van de ingezonden foto.
 4. Foto’s die eerder werden gepubliceerd mogen ingezonden worden.

WEDSTRIJD

 1. De fotograaf dient het wedstrijdformulier in te vullen om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
 2. De inschrijving is open van vrijdag 4 oktober 2019 tot en met zondag 10 november 2019.
 3. Maximum tien (10) foto’s mogen ingezonden worden.
 4. De foto(‘s) moet(en) vóór maandag 11 november 2019 worden ingediend.
 5. Elke foto wordt individueel beoordeeld, als een afzonderlijke inzending.

FOTO'S

 1. Foto’s moeten het begrip van straatfotografie volgen, m.a.w. candid/stiekem en op om het even welke locatie.
 2. Foto’s mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of gemanipuleerd.
 3. Alleen enkelvoudige belichting en enkelvoudige beelden worden geaccepteerd. HDR foto’s worden niet geaccepteerd. Foto’s met watermerken worden niet aanvaard. Computer gegenereerde of computer gewijzigde foto’s worden niet geaccepteerd. Kunstwerken en illustraties worden niet aanvaard.
 4. Landschapsfoto’s (horizontaal georiënteerd), portretfoto’s (verticaal georiënteerd) en vierkante (1:1) foto’s zijn allemaal geldig.
 5. De ingestuurde foto’s mogen geen aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.
 6. Het jaar waarin de ingezonden foto’s werden genomen is niet belangrijk.
 7. De foto’s hebben geen geografische beperking en kunnen afkomstig zijn uit alle delen van de wereld.
 8. De foto’s moeten in lijn zijn met het specifieke thema van de wedstrijd. Het thema van de wedstrijd is: Street Still Life, Straat Stilleven.

TECHNISCHE ASPECTEN

 1. Foto’s kunnen genomen worden met digitale of analoge camera’s. Analoge beelden moeten worden gedigitaliseerd om te kunnen worden ingediend.
 2. Foto’s moeten worden ingezonden in jpg/jpeg formaat. Analoge beelden moeten worden gedigitaliseerd en toegezonden in jpg/jpeg formaat.
 3. De ingezonden foto’s mogen in kleur of zwart wit.
 4. Basis donkere kamer bewerkingstechnieken worden toegestaan.
 5. Lichte cropping wordt toegestaan.
 6. Verwijderen van stof op de sensor en krassen op scans van negatieven wordt toegestaan.
 7. Elke foto mag niet groter zijn dan 5MB.
 8. Foto’s moeten tenminste 3000 pixels groot zijn op de langste zijde.
 9. Bestandsnamen moeten de voor- en achternaam van de fotograaf bevatten met een volgnummer. Bijvoorbeeld: Voornaam_Achternaam_1.jpg, Voornaam_Achternaam_2.jpg, enzovoort. Als u dat niet doet, zullen de foto’s automatisch uit de wedstrijden worden uitgesloten.
 10. De foto moet de volledige ongewijzigde EXIF-gegevens bevatten om geldig te zijn. Deze regel geldt niet voor filmscans.

DEELNAMEKOST

 1. De vergoeding om deel te nemen is 8 EUR per foto.
 2. De prijs wordt automatisch berekend na het uploaden van de bestanden.
 3. De betaling kan met kredietkaart of PayPal gebeuren. In het geval van betaling met een kredietkaart, worden de betalingsgegevens verwerkt door Stripe met behulp van een veilig SSL-certificaat en niet bewaard door BSPF.
 4. Betalingen worden niet terugbetaald.

SELECTIE & TENTOONSTELLING

 1. De slottentoonstelling zal de beste foto’s van de wedstrijd tonen.
 2. Alle ingezonden foto’s komen in aanmerking voor deelname aan de tentoonstelling zolang ze aan alle andere voorwaarden voldoen.
 3. De selectie van de finalist en de winnaars zal medio november 2019 door de jury worden uitgevoerd.
 4. Medio november 2019 zal de BSPF contact opnemen met de deelnemers die als finalist zijn geselecteerd om zo nodig een bestand met een hoge resolutie van de geselecteerde foto(‘s) aan te leveren.
 5. De finalisten worden officieel bekendgemaakt op woensdag 20 november 2019.
 6. De selectie, de prenten, de tentoonstelling en de algemene kosten worden gedekt door het BSPF en het PBF.

JURY & PRIJS

 1. De winnaars zullen gekozen worden door een samengestelde jury.
 2. De winnaar zal aangekondigd worden tijdens de avond van de tentoonstelling.
 3. De winnaar moet niet aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te kunnen nemen.
 4. De prijs voor de winnaar is niet overdraagbaar.

JURIDISCHE ASPECTEN & AUTEURSRECHT

 1. De auteursrechten op de ingezonden foto berust bij de deelnemer.
 2. Voor de ingezonden foto, verleent de auteursrechthebbende aan het BSPF en/of aan het PBF drie (3) jaar niet-exclusief gebruik van de foto voor activiteiten in alle media, waaronder sociale media, online en print, in verband met de wedstrijden, het festival, de tentoonstelling, en alle promotie- en educatieve activiteiten voor en onder het toezicht van het BSPF en/of het PBF, zonder enige vergoeding te moeten verschaffen.
 3. De ingezonden foto zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of verkocht worden aan derden.
 4. Het BSPF en het PBF aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de publicatie van onwettig gereproduceerde afbeeldingen.
 5. Eventuele persoonlijke gegevens die betrekking hebben tot de fotograaf zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekt worden.
 6. De toegangsregels en eventuele geschillen, procedures of vorderingen van welke aard dan ook die voortvloeien uit of op welke wijze dan ook betrekking hebben op het Reglement van inschrijving (met inbegrip van eventuele niet-contractuele geschillen of claims), valt onder de Belgische wetgeving.
 7. De voorwaarden in het Reglement zijn bindend, en het BSPF en het PBF behouden zich het recht om een inschrijving te weigeren of uit te sluiten naar eigen goeddunken.
 8. Het BSPF en het PBF behouden zich het recht om de wedstrijd en deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de wedstrijd zullen zo spoedig mogelijk aan de deelnemers worden medegedeeld.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door deel te nemen, gaan deelnemers akkoord het Brussels Street Photography Festival, zijn organisatoren, alle respectieve partners, filialen, dochterondernemingen, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, functionarissen, bestuurders en vertegenwoordigers niet verantwoordelijk te stellen voor claims, verliezen, schade en verwondingen die voortvloeien uit hun deelname aan dit festival.

De fotograaf stemt ermee in om het Brussels Street Photography Festival volledig te vrijwaren ten aanzien van alle royalty’s, vergoedingen en eventuele andere gelden die aan een persoon of entiteit verschuldigd zijn.

De Organisatoren (Brussel Street Photography Festival en alle filialen) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, nalatigheid, onderbreking, verwijdering, defect of vertraging bij de exploitatie of overdracht; falen van communicatielijnen; diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot inzendingen of toegangsformulieren; of wijzigingen van inzendingen of inschrijvingsformulieren. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor problemen met of technische storingen van telefoonnetwerken, computer online systemen, servers of providers, computerapparatuur, software, het niet ontvangen van e-mailberichten door technische problemen of overbelasting op het internet of op eender welke website, menselijke fouten van welke aard dan ook, of een combinatie daarvan, met inbegrip van letsel of schade aan de computers van deelnemers of computers van andere personen door deelname, uploaden of downloaden van materialen in verband met dit festival.

Terug naar de wedstrijdpagina.