De volgende voorwaarden gelden voor de Made in Bruxsel wedstrijd georganiseerd door het Brussels Street Photography Festival (BSPF) in samenwerking met Made in Bruxsel. Door deel te nemen, gaat de fotograaf volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden hieronder beschreven.

 1. De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen van alle nationaliteiten en landen, 18 jaar of ouder.
 2. De wedstrijd staat open voor alle niveaus van ervaring, van enthousiastelingen en beginners tot professionelen.
 3. De fotograaf garandeert de enige auteur en rechthebbende te zijn van het auteursrecht van de ingezonden foto.
 4. Foto’s die eerder werden gepubliceerd mogen ingezonden worden.

Categorieën

 1. Er zijn twee (2) categorieën voor deze wedstrijd: Algemeen en Instagram.
 2. Alle regels zijn van toepassing op beide categorieën, tenzij anders vermeld
 3. De fotograaf kan deelnemen in beide categorieën
 4. De Instagram categorie vereist dat de foto’s gepubliceerd worden op Instagram met één van de volgende hashtags: #PhotoMIB of #FotoMIB.

Wedstrijd

 1. De fotograaf moet zich registreren om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
 2. De registratie is open van vrijdag 26 januari tot en met zondag 1 april 2018.
 3. Maximum drie (3) foto’s mogen ingezonden worden voor elke categorie.
 4. De ingezonden foto moet genomen zijn in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 5. De foto moet ingezonden worden voor maandag 2 april 2018.
 6. Elke foto wordt individueel beoordeeld, als een afzonderlijke inzending.

Foto's

 1. Foto’s moeten het begrip van straatfotografie volgen, m.a.w. candid/stiekem en op om het even welke locatie.
 2. Foto’s mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of gemanipuleerd.
 3. Alleen enkelvoudige belichting en enkelvoudige beelden worden geaccepteerd. HDR foto’s worden niet geaccepteerd. Foto’s met watermerken worden niet aanvaard. Computer gegenereerde of computer gewijzigde foto’s worden niet geaccepteerd. Kunstwerken en illustraties worden niet aanvaard.
 4. Landschapsfoto’s (horizontaal georiënteerd) en portretfoto’s (verticaal georiënteerd) zijn beide geldig.
 5. De ingestuurde foto’s mogen geen aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.
 6. Het jaar waarin de ingezonden foto’s werden genomen is niet belangrijk.
 7. De foto’s moeten in lijn zijn met het specifieke thema van de wedstrijd.
 8. Het thema van de wedstrijd is: Bruxsel Melting-Pot, the Brussels mixture.

Technische aspecten

 1. Foto’s kunnen genomen worden met digitale of analoge camera’s. Analoge beelden moeten worden gedigitaliseerd om te kunnen worden ingediend.
 2. Foto’s moeten worden ingezonden in jpg/jpeg formaat. Analoge beelden moeten worden gedigitaliseerd en toegezonden in jpg/jpeg formaat.
 3. De ingezonden foto’s mogen in kleur of zwart wit.
 4. Basis donkere kamer bewerkingstechnieken worden toegestaan.
 5. Lichte cropping wordt toegestaan.
 6. Verwijderen van stof op de sensor en krassen op scans van negatieven wordt toegestaan.
 7. Elke foto mag niet groter zijn dan 5MB.
 8. Foto’s moeten tenminste 3000 pixels groot zijn op de langste zijde.
 9. Bestandsnamen moeten de voor- en achternaam van de fotograaf bevatten met een volgnummer. Bijvoorbeeld: Voornaam_Achternaam_1.jpg, Voornaam_Achternaam_2.jpg, enzovoort. Als u dat niet doet, zullen de foto’s automatisch uit de wedstrijden worden uitgesloten.
 10. De foto moet de volledige ongewijzigde EXIF-gegevens bevatten om geldig te zijn.

Deelnamekost

 1. Deelname aan deze wedstrijd is gratis.

Selectie & Tentoonstelling

 1. De slottentoonstelling zal de beste foto’s van de algemene wedstrijd tonen.
 2. De beste ingezonden foto van de Instagram categorie zal als een postkaart geprint worden
 3. Alle ingezonden foto’s komen in aanmerking voor deelname aan de tentoonstelling zolang ze aan alle andere voorwaarden voldoen.
 4. De selectie van de finalist en de winnaars wordt uitgevoerd door de jury tegen de eerste week van april 2018.
 5. Deelnemers geselecteerd als finalisten, zullen voor maandag 9 april 2018 gecontacteerd worden door het BSPF om een bestand met hoge resolutie door te sturen van de geselecteerde foto(‘s), indien nodig. De hoge resolutie foto’s moeten worden verzonden naar BSPF vóór maandag 16 april 2018.
 6. De finalisten zullen officieel worden aangekondigd op vrijdag 20 april 2018.
 7. De kosten voor de selectie, de prints, de tentoonstelling en de algemene kosten zullen worden gedekt door Made in Bruxsel en BSPF.

Jury & Prijs

 1. De winnaars zullen gekozen worden door een samengestelde jury.
 2. De winnaars zullen aangekondigd worden tijdens de avond van de tentoonstelling.
 3. De winnaar moet niet aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te kunnen nemen.
 4. De prijs voor de winnaar is niet overdraagbaar.

Juridische aspecten & Auteursrecht

 1. De auteursrechten op de ingezonden foto berust bij de deelnemer.
 2. Voor de ingezonden foto, verleent de auteursrechthebbende aan BSPF en/of aan Made in Bruxsel drie (3) jaar niet-exclusief gebruik van de foto voor activiteiten in alle media, waaronder sociale media, online en print, in verband met de wedstrijden, het festival, de tentoonstelling, en alle promotie- en educatieve activiteiten voor en onder het toezicht van het BSPF en/of Made in Bruxsel, zonder enige vergoeding te moeten verschaffen.
 3. De ingezonden foto zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of verkocht worden aan derden.
 4. Het BSPF en Made in Bruxsel aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de publicatie van onwettig gereproduceerde afbeeldingen.
 5. Eventuele persoonlijke gegevens die betrekking hebben tot de fotograaf zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekt worden.
 6. De toegangsregels en eventuele geschillen, procedures of vorderingen van welke aard dan ook die voortvloeien uit of op welke wijze dan ook betrekking hebben op het Reglement van inschrijving (met inbegrip van eventuele niet-contractuele geschillen of claims), valt onder de Belgische wetgeving.
 7. De voorwaarden in het Reglement zijn bindend, en het BSPF en Made in Bruxsel behouden zich het recht om een inschrijving te weigeren of uit te sluiten naar eigen goeddunken.
 8. Het BSPF en Made in Bruxsel behouden zich het recht om de wedstrijd en deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de wedstrijd zullen zo spoedig mogelijk aan de deelnemers worden medegedeeld.

Beperking van aansprakelijkheid

Door deel te nemen, gaan deelnemers akkoord het Brussels Street Photography Festival, zijn organisatoren, alle respectieve partners, filialen, dochterondernemingen, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, functionarissen, bestuurders en vertegenwoordigers niet verantwoordelijk te stellen voor claims, verliezen, schade en verwondingen die voortvloeien uit hun deelname aan dit festival.

De fotograaf stemt ermee in om het Brussels Street Photography Festival volledig te vrijwaren ten aanzien van alle royalty’s, vergoedingen en eventuele andere gelden die aan een persoon of entiteit verschuldigd zijn.

De Organisatoren (Brussel Street Photography Festival en alle filialen) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, nalatigheid, onderbreking, verwijdering, defect of vertraging bij de exploitatie of overdracht; falen van communicatielijnen; diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot inzendingen of toegangsformulieren; of wijzigingen van inzendingen of inschrijvingsformulieren. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor problemen met of technische storingen van telefoonnetwerken, computer online systemen, servers of providers, computerapparatuur, software, het niet ontvangen van e-mailberichten door technische problemen of overbelasting op het internet of op eender welke website, menselijke fouten van welke aard dan ook, of een combinatie daarvan, met inbegrip van letsel of schade aan de computers van deelnemers of computers van andere personen door deelname, uploaden of downloaden van materialen in verband met dit festival.

Terug naar de wedstrijdpagina.